top of page

S E J O N G

위례신도시 복정역세권 복합개발사업

Location _ 서울특별시
Site Area _ 285,843㎡
Client _ 한국토지주택공사
Architect _ 현대건설(주), DA그룹엔지니어링종합건축사사무소

2023 / 10

bottom of page