top of page

J I N C H E O N, G O Y A N G

충북혁신 B-5BL, 고양장항 A-1BL 민간참여사업 공모

Location _ 충청북도 진천군, 경기도 고양시
Site Area _ 30,987.60㎡
Client _ 한국토지주택공사
Architect _계룡건설(주), (주)토문건축사사무소

2021 / 12

bottom of page